โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่าน

 

ปรับปรุงข้อมูล 05/11/2561
[2009/4897]
วันปรับปรุง

PP1 Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V18.08.07]