โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่าน

 

ปรับปรุงข้อมูล 17/06/2562
[2747/36849]
วันปรับปรุง

PP1 Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V18.08.07]